[( MUA + ETC )x( i )] =

Mobil Uygulamalar

Mobile Applications

E-Ticaret

E-commerce

İnnovasyon

Innovation

Formondo’nun yeni mobil uygulama projesi çok yakında...

Formondo’s mobile application project is coming soon...

Formondo’nun yeni e-ticaret projesi çok yakında...

Formondo’s e-commerce project is coming soon...

i•no•vas•yon

isim \ˌi-no-ˈvas-yon\

1
: Formondo’nun şirket olarak benimsediği temel prensip. Sihirli sözcük. Göbek adı.

2
: Yenilikleri hayatı zenginleştiren uygulamalara dönüştürmek için kullanılan önemli bileşen.

in•no•va•tion

noun \ˌi-nə-ˈvā-shən\

1
: Embraced by Formondo as a key principal. Magic word. Middle name.

2
: Crucial ingredient for transforming new developments into applications that enrich daily life

Formondo, sosyal medya unsurları içeren web ve mobil uygulamaları tasarlayan, geliştiren, yöneten ve pazarlayan bir şirkettir.

Formondo’nun faaliyet alanı grup-bazlı sosyal etkileşim ve oyun platformlarını, sosyal medya ile entegre e-ticaret modellerini, internet tabanlı iletişim ürünlerini kapsamaktadır.

Formondo, Mart 2011 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Formondo is a company that specializes in building, designing, managing and marketing innovative web and mobile applications with social media components.

Formondo’s overall scope includes group-based social interaction and gaming platforms, e-commerce models that are integrated with social media, communication and consumer products.

Formondo was founded in March 2011 and operates from Istanbul, Turkey.